Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančné prostriedky na odchodné

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančné prostriedky na odchodné sa poskytujú podľa § 7 ods. 14 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Odchodné sa vypláca podľa § 76a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov. Ministerstvo poskytne prostredníctvom RÚŠS na základe žiadosti zriaďovateľa školy podanej RÚŠS v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky na odchodné v sume dvojnásobku priemerného mesačného zárobku zamestnanca pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku.  Prílohy 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/odchodne/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk