Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančné príspevky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) pre jednotlivé školy na rok 2023.

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V období od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2023 je mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 152 eur. 

Vzhľadom na 12% valorizáciu platových taríf pedagogických zamestnancov od septembra 2023 bude v období od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023 mesačný normatív na osobné náklady 1 AU v sume 1 290 eur.

Ministerstvo prideľuje jednotlivým zriaďovateľom škôl prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa podľa § 4a ods. 4 zákona č. 597/2003 Z. z., smernice č. 55/2021 v súlade s návrhmi regionálnych úradov školskej správy a v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Rok 2023 (.xlsx, 198.57 kB)

Zdroj: https://www.minedu.sk/33532-sk/januar-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov