Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančná pomoc za zvýšené sadzby energií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Finančná pomoc za zvýšené sadzby energií v plnej miere v roku 2023 je určená pre školy financované priamo zo štátneho rozpočtu (základné, stredné, špeciálne školy a všetky ich súčasti) v zriaďovateľskej pôsobnosti všetkých zriaďovateľov, špeciálne materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti RÚŠS.

Zber údajov „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“ počnúc faktúrami za mesiac január 2023 je spustený na web stránke energie2023.iedu.skTento zber údajov bude vyhodnocovaný na MŠVVaŠ SR priebežne na mesačnej báze. Finančné prostriedky budú školám poskytnuté prostredníctvom „Dohodovacieho konania“. Z uvedeného vyplýva, že školy nebudú žiadať o finančnú pomoc Ministerstvo hospodárstva SR.

Pokiaľ školy sídlia v prenajatých priestoroch a okrem nájomného uhrádzajú prenajímateľovi náklady za energie, ktoré spotrebujú v prenajatom priestore, potom zriaďovatelia týchto škôl  môžu žiadať z dôvodu nárastu cien energií o navýšenie FP prostredníctvom „Dohodovacieho konania“, ktoré bude vyhlásené na tento konkrétny účel na stránke MŠVVaŠ SR. V prípade, že škola  za prenajímané priestory uhrádza náklady za energie priamo dodávateľom energií (teda EIC/POD kód odberného miesta je pridelený škole),  potom takáto škola  doplní údaje o týchto energiách  priamo do formulára  „Finančná pomoc v plnej miere v roku 2023“.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/financna-pomoc-v-plnej-miere-v-roku-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov