Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Finančná podpora zamestnávateľov v duálnom vzdelávaní

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

MŠVVaŠ SR ako poskytovateľ príspevku na duálne vzdelávanie oznamuje žiadateľom, že do 31. marca 2019  na základe schválenej Schémy pomoci na podporu duálneho vzdelávania možno predkladať Štátnemu inštitútu odborného vzdelávania (ako vykonávateľovi) žiadosti o poskytnutie príspevku na zabezpečenie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania. 

Žiadosť v zmysle tohto oznámenia podávajú žiadatelia, ktorí podali žiadosť o vstup do Schémy štátnej pomoci. Účelom Schémy štátnej pomoci je stimulácia širšieho zapojenia zamestnávateľov, predovšetkým malých a stredných podnikov, vrátane živnostníkov, do systému duálneho vzdelávania. Miestom realizácie projektov duálneho vzdelávania sú všetky kraje Slovenskej republiky, vrátane Bratislavského kraja.

Zdroj a ďalšie informácie: http://siov.sk/oznamenie-pre-ziadatelov-ze-do-31-03-2019/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov