Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Externé testovanie na získanie nižšieho stredného vzdelania - termíny

Kategória: Aktuality Autor/i: https://www.minedu.sk/data/att/24153.pdf

Ministerstvo školstva zabezpečí v školskom roku 2022/2023 na základe § 155 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania, ktorého sa môžu zúčastniť fyzické osoby, ktoré dosiahli primárne vzdelanie a skončili povinnú školskú dochádzku.

  • Obsah externého testovania a kritériá úspešného absolvovania externého testovania zverejní na svojom webovom sídle ministerstvo školstva do 31. 10. 2022. 
  • Žiadosť sa podáva orgánu miestnej štátnej správy v školstve najneskôr do 30. 11. 2022. 
  • Externé testovanie sa uskutoční v dňoch 22. 3. – 24. 3. 2023. 

Ak žiadateľ vykoná externé testovanie neúspešne, môže podať žiadosť o externé testovanie v opravnom termíne, a to do 30 dní od neúspešného vykonania externého testovania riaditeľovi tej základnej školy, v ktorej žiadateľ vykonal externé testovanie. Termín a miesto konania v opravnom termíne sa zverejňuje najneskôr 30 dní pred jeho konaním na webovom sídle ministerstva školstva a na webovom sídle príslušného RÚŠS. Miesto konania externého testovania v opravnom termíne určuje príslušný RÚŠS.

Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/24153.pdf

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov