Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Externé testovanie na účel získania nižšieho stredného vzdelania

Kategória: Aktuality Autor/i: siov.sk

Externé testovanie sa uskutoční v termíne 20. – 22. marec 2024. V tomto termíne sa zároveň uskutoční aj opravný termín externého testovania na účel získania nižšieho stredného vzdelania pre neúspešných uchádzačov z roku 2023.

Externé testovanie 2024 bude pozostávať zo štyroch testov administrovaných v listinnej podobe a to:

  • test z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra – SJL alebo maďarský jazyk a literatúra – MJL);
  • test z matematiky (MAT);
  • test z Človek a príroda (ČaP – fyzika, chémia a biológia) a
  • test z Človek a spoločnosť (ČaS – geografia, dejepis a občianska náuka).

Informácie o externom testovaní na účel získania nižšieho stredného vzdelania.

Zdroj: https://www.minedu.sk/35607-sk/skolsky-rok-20232024/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov