Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky učiteľ 21. storočia

Kategória: Aktuality Autor/i: mpc-edu.sk

Metodicko-pedagogické centrum v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) organizuje medzinárodnú konferenciu s názvom Európsky učiteľ 21. storočia v dňoch 2. – 4. júla 2019 v Bratislave.

Cieľom medzinárodnej konferencie je prezentovať inovácie v edukačnom procese a možnosti uplatnenia najlepších zahraničných skúseností v podmienkach slovenských škôl v oblastiach používanie technológií a sociálnych médií v triede, dôležitosť spätnej väzby v pedagogickej praxi, vplyv hodnotenia na podporu zručností pre 21. storočie, vytvorenie kultúry profesionálnej spolupráce a vzájomného učenia sa medzi učiteľmi, rozvíjanie zručností žiakov pre 21. storočie – učíme pre zajtrajšok.

Možnosť prihlásenia sa: https://mpc-edu.sk/eform/submit/konferencia_europsky_ucitel_21st.

Zdroj a ďalšie informácie: https://mpc-edu.sk/europsky-ucitel-21-storocia.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov