Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky týždeň odborných zručností 2019

Kategória: Aktuality Autor/i: erasmusplus.sk

Štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 14 až 18. októbra 2019. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Iniciatíva je otvorená organizáciám, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

Európska komisia vytvorila na webovej stránke osobitnú sekciu, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch, kto a ako sa môže do nej zapojiť a rôzne podporné materiály. Organizácie, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť na európsku stránku iniciatívy. Európska komisia v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizuje v rámci 4. ročníka iniciatívy aj európske súťaže (viac informácií - Súťaže). SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností 2019 organizovaním súťaží (viac informácií - Súťaže).

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.erasmusplus.sk/vsw/.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov