Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky týždeň mládeže 2019

Kategória: Aktuality

Od 29. apríla do 5. mája sa v celej Európe uskutočnia podujatia, ktorých témou je „Demokracia a ja“. 

Európsky týždeň mládeže sa uskutočňuje každý druhý rok. Jeho cieľom je osláviť a podporiť mládežnícke aktivity prostredníctvom podujatí organizovaných vo všetkých krajinách zapojených do programu Erasmus+. Okrem aktivít na lokálnej úrovni v jednotlivých krajinách sa počas Európskeho týždňa mládeže uskutoční celoeurópske podujatie v Európskom parlamente v Bruseli, kde sa stretnú mladí ľudia, účastníci projektov, mládežnícke organizácie a tvorcovia politík.

Podujatia sú organizované v spolupráci so: 

Zdroj a ďalšie informácie: https://europa.eu/youth/week_sk?fbclid=IwAR3lSkXs2Zi0n1Jdy-JAi-7uV-TL6WfDWkId0NaTvJ8qh0LLDQxTWgJMH84


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk