Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky program Kreatívna Európa podporil digitalizáciu kníh

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V rámci medzinárodného projektu EODOPEN bude zdigitalizovaných a sprístupnených 15-tisíc kníh. Jedným z partnerov projektu podporeného z európskeho programu Kreatívna Európa je aj priamo riadená organizácia rezortu školstva Centrum vedecho-technických informácií SR. 

Projekt má zdigitalizovať a sprístupniť 15 000 kníh z 20. a 21. storočia s cieľom rozširovať digitálne knižnice a voľný prístup k digitalizovaným knihám naprieč EÚ. Digitalizovať sa bude podľa požiadaviek a potrieb vybraných cieľových skupín. Jedným z cieľov je sprístupniť digitalizované knihy v rôznych formátoch s dôrazom na zabezpečenie bezproblémového prístupu pre používateľov mobilných zariadení a zrakovo znevýhodnených. Druhým cieľom je podieľať sa na vzdelávaní odborných kapacít knižníc a pamäťových a fondových inštitúcií, a to prostredníctvom školení ohľadom vysporiadania sa s autorskými právami dokumentov. V priebehu projektu sa plánujú podujatia zamerané na zapojenie jednotlivých cieľových skupín do výberu dokumentov na digitalizáciu. Všetky digitalizované knihy budú po skončení projektu voľne prístupné naprieč všetkými krajinami Európskej únie.

Zdroj: https://www.minedu.sk/europsky-program-kreativna-europa-podporil-digitalizaciu-15-tisic-knih/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov