Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Európsky deň jazykov 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, ktorý si školy v členských krajinách každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých podujatí, súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí.

Školy a organizátori podujatí môžu zaregistrovať svoju aktivitu na webovom sídle ECMLhttps://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx.

Európsky deň jazykov 2022 on-line sa uskutoční 29. septembra 2022. Cieľom podujatia je ponúknuť žiakom a učiteľom zaujímavé a podnetné on-line webináre venované učeniu sa jazykov, ktoré sa dotýkajú života našej krajiny a jej ľudí, či už ako cudzie alebo materinské jazyky, jazyky národnostných menšín, prípadne jazyk posunkový. V dopoludňajších hodinách sa učitelia a žiaci dozvedia zaujímavosti o jednotlivých jazykoch a krajinách. Popoludnie bude vyhradené pre učiteľov cudzích jazykov. Program podujatia bude zverejnený v druhej polovici septembra na stránkach: www.nivam.sk.

Do súťaže v tvorbe dizajnu na tričko Európskeho dňa jazykov 2023 sa možno zapojiť do 31. decembra 2022. Bližšie informácie o súťaži sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-ShirtContest/tabid/3147/Default.aspx

Európske centrum pre moderné jazyky Rady Európy realizuje súťaž pre všetkých organizátorov Európskeho dňa jazykov o najinovatívnejšie podujatie roka. Hlasovanie je realizované od 20. septembra 2022 do 20. októbra 2022. Bližšie informácie sú dostupné na: https://edl.ecml.at/Events/EventsDatabase/tabid/1772/Default.aspx.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/europsky-den-jazykov-2022.html


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov