Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Europe Goes Local – podpora práce s mládežou na úrovni samospráv

Kategória: Aktuality Autor/i: iuventa.sk

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Dům zahraniční spolupráce vyhlasujú Výzvu pre zapojenie samospráv do EGL 2020.

Ak má samospráva záujem byť súčasťou česko-slovenskej fázy projektu Europe Goes Local, je potrebné, aby bola definovaná ako mesto, musí mať 4 členný tím, určiť si koordinátora tímu a prihlásiť svoj tím/samosprávu prostredníctvom dotazníka najneskôr do 30. 11. 2019. Prihláška samosprávy/tímu - formulár. Cieĺom projektu je zvýšiť kvalitu lokálnej práce s mládežou, predovšetkým prostredníctvom posilnenia spolupráce medzi rôznymi zainteresovanými stranami, ktoré sú aktívne na úrovni samospráv, podpora uznávania a rozvoja kvality práce s mládežou ako súčasť lokálnej mládežníckej politiky, posilnenie medzinárodného rozmeru práce s mládežou prostredníctvom lokálnej práce s mládežou, prispievanie k rozvoju práce s mládežou v rámci európskej spolupráce v oblasti mládeže. 

V roku 2019 sa na základe výstupov slovenskej pilotnej fázy projektu česká a slovenská Národná agentúra rozhodli vytvoriť kooperáciu v rámci pokračovania projektu EGL. V rámci tejto kooperácie sa v roku 2020 uskutoční viacero česko-slovenských vzdelávacích aktivít. Cieľom spolupráce je podpora práce s mládežou na úrovni samospráv prostredníctvom školiacich aktivít a mentorskej podpory, vytvorenie/posilnenie česko-slovenských partnerstiev, predovšetkým prostredníctvom tvorby spoločných projektov v programe Erasmus+, implementácia zásad Európskej Charty lokálnej práce s mládežou v zapojených samosprávach. Výstupom spolupráce bude vytvorenie/aktualizácia strategických dokumentov v oblasti práce s mládežou v zapojených samosprávach, aj príklady dobrej praxe, ktoré budú propagovať Národné agentúry Erasmus+.

Výzva: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1HJt1MxlgqNvP0ku830PpDJC79FZjP9jLyb99Ok1z0IGCiA/viewform?vc=0&c=0&w=1

Zdroj: https://www.iuventa.sk/files/v%C3%BDzva%20pre%20zapojenie%20samospr%C3%A1v%20egl%202020.pdf.


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov