Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Environmentálna výchova vo vyučovacích predmetoch ŠVP

Kategória: Aktuality

Štátny pedagogický ústav ponúka prehľadne spracované zastúpenie tém environmentálnej výchovy vo vzdelávacích štandardoch povinných vyučovacích predmetov v základných školách, gymnáziách a stredných odborných školách.

Zdroj a ďalšie informácie: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk