Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Ekonomická olympiáda

Kategória: Aktuality

Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z inštitútu INESS, Národnej banky Slovenska, Slovenskej ekonomickej spoločnosti, Ekonomickej fakulty UMB, Ekonomickej univerzity, Inštitútu ekonomického vzdelávania (INEVa Českej národnej banky.

Harmonogram

  • 2. 12. - Uzávierka prihlášok
  • 9. 12. - 13. 12. - Školské kolá EO
  • 20. 12. - Vyhodnotenie a oznámenie výsledkov školám
  • 27. 1. - 28. 2. - Krajské kolá EO
  • 30. 3. - Vyhodnotenie krajských kol
  • apríl/máj 2020 - Celoslovenské finále

Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Súťažiaci majú možnosť byť prijatí na vysokoškolské štúdium vybraných partnerských univerzít bez prijímacích skúšok, navyše môžu vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://ekonomickaolympiada.sk/o-ekonomickej-olympiade/o-sutazi/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov