Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Edukačné publikácie pre cudzie jazyky na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR poskytlo školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v roku 2022 prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

Konkrétnu výšku prostriedkov mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky z POO, ktoré budú škole poskytnuté, sú zverejnené v Excel dokumente, ktorý ministerstvo aktualizovalo 18. 7. 2022 (Zoznam EP na prostriedky mechanizmu z POO). Termín na použitie prostriedkov mechanizmu z POO na nákup edukačných publikácií pre cudzie jazyky je do 30.10.2022 – posledná úhrada faktúry bude možná s týmto dátumom. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/31942-sk/edukacne-publikacie-pre-cudzie-jazyky-na-skolsky-rok-20222023-aktualizovane-182022/Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov