Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

E-testovanie JESEŇ 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: novam.sk

V období od 4. októbra do 15. novembra 2023 sú pre základné a stredné školy v systéme e-Test pripravené elektronické testy zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, matematiky, slovenského jazyka a slovenskej literatúry, anglického jazyka (úroveň A2, B1 a B2) a aj testy overujúce čitateľskú a matematickú gramotnosť.

Testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie učiva z uvedených predmetov a sú v súlade s platnými vzdelávacími štandardmi pre ISCED 1, ISCED 2, resp. ISCED 3 (Štátny vzdelávací program) pre daný testovaný predmet.

  • Prihlasovanie na testovanie: od 27. septembra 2023 od 8.00 hod. do 15. novembra 2023 do 8.00 hod.
  • Termín testovania pre všetky druhy škôl: od 4. októbra 2023 od 8.00 h do 15. novembra 2023 do 12.00 h
  • Termín sprístupnenia výsledkov: koniec novembra 2023 (žiaci svoj predbežný výsledok uvidia ihneď po ukončení testu)

Zdroj a ďalšie informácie: https://nivam.sk/merania/e-testovania/e-testovania-jesen-2023/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk