Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Duševné vlastníctvo - ako ho podporovať i ochraňovať v škole

Kategória: Aktuality Autor/i: statpedu.sk

ŠPÚ pozýva na odborné a metodické podujatie určené pre školy, pedagógov a ďalších profesionálov v školskom vzdelávaní (ZŠ, SŠ), ktoré sa uskutoční 19. novembra 2018. Termín uzatvorenia prihlášok je 10. november 2018 alebo po vyčerpaní kapacity miest.

Ramcový program

  1. Miesto a význam duševného vlastníctva v školskom vzdelávaní
  2. Potenciál duševného vlastníctva – podpora kreativity a inovácií
  3. O autorských právach škôl a v školách
  4. Ochrana verzus rešpektovanie práv
  5. Dôležití aktéri v oblasti duševného vlastníctva, možnosti ich pomoci
  6. Interaktívna diskusia, otázky (účastníkov) a odpovede (odborníkov)

Termín: 19. 11. 2018 (pondelok)

  • Začiatok: 9:30 hod.
  • Ukončenie: 15:30 hod.

Miesto: Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava, prednášková miestnosť na prízemí

Zdroj a ďalšie informácie: https://bit.ly/2J1j2Cl


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov