Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotazník Rady Európy pre pracovníkov s mládežou

Kategória: Aktuality

Partnerstvo medzi  Európskou komisiou a Radou Európy pre oblasť mládeže uskutočňuje prieskum mapujúci vzdelávacie a profesijné cesty pracovníkov s mládežou v Európe. Cieľom prieskumu je pochopiť, aké majú vzdelanostné  zázemie a ako sa človek učí stať sa pracovníkom s mládežou (formálnymi a neformálnymi metódami). 

V roku 2018 má partnerstvo medzi Európskou komisiou a Radou Európy stanovený cieľ naučiť samotných mládežníckych pracovníkov a jedného z organizátorov/pedagógov/zamestnávateľov platených alebo dobrovoľných mládežníckych pracovníkov, aké majú možnosti a perspektívy naprieč celou EÚ a vo svete. Ak chcete byť aktívny/a nápomocný/á pri formovaní príbehu o vzdelávaní pracovníkov v oblasti mládeže v Európe, stačí ak vyplníte tento dotazník, ktorý obsahuje 18 otázok a nezaberie Vám viac ako 20 minút tu: https://tomikiilakoski.typeform.com/to/UqnIlE

Lehota na odpovede je 10. september 2018.

Zdroj a ďalšie informáciehttp://www.minedu.sk/dotaznik-rady-europy-pre-pracovnikov-s-mladezou


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov