Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácie na podporu praktického výcviku žiakov na detských dopravných ihriskách

Kategória: Aktuality

Medzirezortná komisia posudzovala 37 žiadostí o poskytnutie dotácie, ktoré boli predložené na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 

Dotácia bola poskytnutá 35 žiadateľom. Dvaja žiadatelia nepredložili požadované údaje a doklady. Finančné prostriedky vo výške 150 000 EUR boli rozdelené 35 žiadateľom. Podrobnosti sa nachádzajú v prílohách 1 a 2. 

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/dotacie-msvvas-sr-na-podporu-praktickeho-vycviku-ziakov-na-detskych-dopravnych-ihriskach-na-rok-2018/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov