Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Kategória: Aktuality Autor/i: www.employment.gov.sk

S účinnosťou od 1. augusta 2021 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu.

Novelizácia zákona o dotáciách na stravu prináša od nového školského roku 2021/2022 zmeny:

  • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ,
  • poskytovanie dotácie na stravu na všetky deti v MŠ/ZŠ, ak ich navštevuje najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ/ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoci v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • doplnenie novej skupiny detí, ktorou sú deti navštevujúce posledný ročník MŠ/ZŠ a žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov veku,
  • zvýši sa suma dotácie na stravu na 1,30 eura za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ alebo vyučovania v ZŠ a odobralo stravu,
  • za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ,
  • upravujú sa aj povinnosti žiadateľov o dotáciu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/hmotna-nudza/prispevky-k-davke-hmotnej-nudzi/dotacia-podporu-vychovy-k-stravovacim-navykom-dietata/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov