Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - Ukrajina

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V roku 2022 ministerstvo prostredníctvom dohodovacieho konania bude riešiť aj požiadavky zriaďovateľov škôl súvisiace so zvýšenými osobnými a prevádzkovými nákladmi z dôvodu  prijatia žiakov z Ukrajiny.

Do dohodovacieho konania za účelom dofinancovania osobných nákladov môžu vstúpiť zriaďovatelia škôl, ktorí nevedia pokryť zvýšené nároky na zabezpečenie vzdelávania v školách z dôvodu prijatia pedagogického zamestnanca do novootvorenej triedy pre deti z Ukrajiny alebo prijatia odborného zamestnanca a dofinancovania prevádzkových nákladov môžu vstúpiť zriaďovatelia škôl, ktorí nevedia pokryť zvýšené nároky na prevádzku súvisiace s prijatím žiakov z Ukrajiny (napr. vybavenie triedy, učebné pomôcky, spotrebný materiál a pod.) Žiadosti budú zriaďovatelia predkladať regionálnemu úradu školskej správy v termínoch, ktoré im oznámi regionálny úrad školskej správy. Vzor žiadosti o dohodovacie konanie - Ukrajina (.xlsx, 16.63 kB).

Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-ukrajina/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov