Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - osobné a prevádzkové náklady

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do dohodovacieho konania na dofinancovanie osobných a prevádzkových nákladov v júni 2021 vstúpilo 293 zriaďovateľov.

Celkové požiadavky zriaďovateľov, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania predstavovali 20 630 930 €. Okresné úrady v sídle kraja odporučili dofinancovanie v celkovom objeme 19 576 853 €, z toho 13 222 233 € na osobné náklady. 

Zriaďovateľom, ktorí vstúpili do dohodovacieho konania a vyšla im potreba väčšia ako zdroje, bolo navrhnuté dofinancovanie na sumu zodpovedajúcu rozdielu medzi potrebou a zdrojmi, ktorá sa upravovala tak aby boli zohľadnené disponibilné zdroje na dohodovacie konanie, nepresahovala požiadavku zriaďovateľa a odporúčanie okresného úradu, bol zohľadnený počet žiakov na pedagóga u zriaďovateľa, bol zohľadnený počet nepedagogických zamestnancov na pedagóga u zriaďovateľa, percento čerpania osobných nákladov bolo primerané sledovanému obdobiu, neboli poskytnuté finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 11 žiakov, boli poskytnuté minimálne finančné prostriedky zriaďovateľom, ktorí majú v školách menej ako 31 žiakov ( do 2 500 €), boli zohľadnené výchovno-vzdelávacie potreby žiakov pre marginálne skupiny a národnostné menšiny, boli zohľadnené požiadavky zriaďovateľov pri rušení škôl.

Prehľad poskytnutých finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom - https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-osobne-a-prevadzkove-naklady/.

Zdroj: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-osobne-a-prevadzkove-naklady/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk