Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - kombinovaná forma vzdelávania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19 môžu zriaďovatelia škôl v období september – december 2021 požiadať o dofinancovanie zvýšených osobných nákladov z dôvodu zabezpečenia kombinovanej formy vzdelávania - prezenčnej a zároveň dištančnej.

Dohodovacie konanie upravuje §8c zákona 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do dohodovacieho konania za účelom dofinancovania osobných nákladov môže vstúpiť zriaďovateľ školy, ktorý nevie pokryť zvýšené nároky na zabezpečenie vzdelávania v školách v oranžovej alebo červenej fáze (vyučovanie prezenčnou a dištančnou formou súčasne). Žiadosť zriaďovateľa o dohodovacie konanie bude obsahovať sumár požiadaviek škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti na navýšenie finančných prostriedkov spolu s údajmi o počte navyše odučených hodín v súvislosti so zabezpečením kombinovaného vzdelávania a počte zamestnancov, ktorí tieto hodiny zabezpečovali.  Prílohou budú požiadavky jednotlivých škôl.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie/ a https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-kombinovana-forma-vzdelavania/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov