Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - dofinancovanie prevádzkových nákladov z dôvodu nárastu cien energií

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s výrazným nárastom cien energií komunikuje s  MF SR  s cieľom riešiť potrebu ďalšieho dofinancovania škôl na uvedený účel.

Podkladom pre požadované navýšenie FP budú údaje pozbierané zo škôl v dňoch 20. 10. – 27. 10. - zber požiadaviek škôl na dofinancovanie energií v roku 2022 prostredníctvom elektronického formulára „Žiadosť školy na dofinancovanie normatívnych finančných prostriedkov na rok 2022“. Link na vyplnenie elektronického formulára je sprístupnený na webovom sídle ministerstva na adrese energie.iedu.sk.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-dofinancovanie-prevadzkovych-nakladov-z-dovodu-narastu-cien-energii-oktober-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk