Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dohodovacie konanie - august 2020

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Do databázy Rozpočet_2020_V7 pre výpočet finančných prostriedkov na rok 2020 boli premietnuté zmeny z dôvodu dofinancovania nedostatku normatívnych finančných prostriedkov prostredníctvom dohodovacieho konania podľa metodiky a kritérií Príloha č.1.

V rámci dohodovacieho konania boli dofinancované hlavne osobné náklady, náklady súvisiace so zrušením škôl a iné osobitosti. Prehľad pridelených finančných prostriedkov jednotlivým zriaďovateľom je uvedený v Prílohe č.2.V nadväznosti na vykonané zmeny bude upravený rozpočet jednotlivým zriaďovateľom škôl a školských zariadení, u ktorých boli vykonané zmeny prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dohodovacie-konanie-august-2020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov