Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dofinancovanie nedoplatkov za energie za rok 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

V januári bolo uskutočnené 1. kolo zberu údajov v roku 2023 za účelom dofinancovania nedoplatkov energií školám za rok 2022. Po vyhodnotení 1. kola budú poskytnuté finančné prostriedky školám, ktoré správne vyplnili formulár na zber údajov.

Školy, ktoré formulár nevyplnili správne, môžu formulár opätovne vyplniť s korektnými údajmi tak, aby im mohli byť finančné prostriedky na dofinancovanie nedoplatkov energií za rok 2022 poskytnuté po vyhodnotení 2. kola.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/dofinancovanie-nedoplatkov-za-energie-za-rok-2022/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov