Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok k vzdelávacím programom pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné školy

Kategória: Aktuality

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením pre základné vzdelávanie, schválený Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SSR dňa 17. augusta 2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/dodatok-k-vzdelavacim-programom-pre-ziakov-so-zdravotnym-znevyhodnenim-pre-zakladne-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov