Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok k ŠVP - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR dňa 4. 4. 2019 s platnosťou od 1. 9. 2019 schválilo DODATOK č. 3 k štátnemu vzdelávaciemu programu - Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským.

V primárnom vzdelávaní sa podľa výberu žiaka a možností školy v predmete prvý cudzí jazyk vyučujú tieto cudzie jazyky: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk. Škola je povinná z rámca voliteľných hodín ponúknuť žiakom 7. – 9. ročníka ako druhý cudzí jazyk jeden z jazykov: anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk podľa možností školy a záujmu žiakov, najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne; a ak si žiak nevybral anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk, musí si ho v 7. – 9. ročníku vybrať ako druhý cudzí jazyk, a to najmenej 2 vyučovacie hodiny týždenne, ktoré mu je škola povinná z rámca voliteľných hodín zabezpečiť.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/files/8737_dodatok-c3_rup_zs.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk