Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatok k Organizačným pokynom ministerstva na školský rok 2022/2023

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 1. 2. 2023 ako súčasť Sprievodcu školským rokom 2022/2023 s platnosťou od 1. februára 2023 vydalo Dodatok k Organizačným pokynom MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023, ktorým sa mení znenie časti Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl na základe rozhodnutia ministra z 1. februára 2023.

Nové znenie časti Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl: https://www.minedu.sk/data/att/25486.pdf.

Testovanie 9 riadny termín 

  • 22. 3. 2023 (streda) - matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 23. 3. 2023 (štvrtok) - slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra

Testovanie 9 náhradný termín

  • 4. 4. 2023 (utorok) - matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 5. 4. 2023 (streda) - slovenský jazyk a slovenská literatúra*, ukrajinský jazyk a literatúra.

Testovanie žiakov sa uskutočňuje podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy, vzdelávacích štandardov pre 1. – 4. ročník gymnázií s osemročným vzdelávacím programom a pre 1. ročník gymnázií s päťročným vzdelávacím programom Štátneho vzdelávacieho programu pre gymnáziá a sleduje ich obsahovú a výkonovú zložku.

Externé testovanie sa uskutoční v dňoch 22. marec – 24. marec 2023.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/25486.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov