Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dodatočné spresnenie objednávky učebníc pre 1. ročník do 15. mája

Kategória: Aktuality

Dodatočné spresnenie objednávky učebníc pre 1. ročník pre všetky základné školy podľa počtu žiakov zapísaných do 1. ročníka je možné v termíne do 15. mája 2018 v systéme Edičného portálu. 

Informácie k učebnicovej politike MŠVVaŠ SR sa nachádzajú na webovom sídle https://edicnyportal.iedu.sk/, kde sú zverejnené informácie o učebniciach, registri recenzentov a o distribúcii učebníc.

MŠVVaŠ SR na webovom sídle https://edicnyportal.iedu.sk/Documents podľa potreby zverejňuje a aktualizuje zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov a odporúčaných učebníc, na zakúpenie ktorých MŠVVaŠ SR poskytne školám finančné prostriedky.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/13081.pdf (POP 2018/2019, bod 5 - Učebnice)


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk