Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dôchodcovia pracujúci na dohodu môžu o výnimku z poistného požiadať do konca júna

Kategória: Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje dôchodcov, ktorí už v súčasnosti pracujú na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, že aj oni si môžu uplatniť výnimku a od 1. júla 2018 tak neplatiť poistné na sociálne poistenie pri príjme do 200 eur mesačne. 

Musia tak však urobiť najneskôr 30. júna 2018. Ak tak neurobia v tomto termíne, výnimku si nebudú môcť uplatniť od 1. 7. 2018, ale až od ďalšieho kalendárneho mesiaca.

Dohodár-dôchodca, ktorý si chce výnimku uplatniť, je povinný o tom písomne informovať svojho zamestnávateľa a čestne vyhlásiť, že si výnimku súčasne neuplatňuje u iného zamestnávateľa. Sociálnej poisťovni túto skutočnosť dôchodca neoznamuje. Tlačivo príslušného Oznámenia a čestného vyhlásenia (Odvodová úľava – dôchodcovia) možno nájsť na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre tu: Oznámenie a čestné vyhlásenie (Odvodová úľava – Dôchodcovia).

Ak dohoda vznikne 1. 7. 2018, aby výnimka trvala už v júli, je potrebné si ju uplatniť najneskôr v ten istý deň.

Výnimku si môžu uplatniť dohodári-dôchodcovia s priznaným starobným dôchodkom, predčasným starobným dôchodkom, invalidným dôchodkom, výsluhovým dôchodkom po dovŕšení dôchodkového veku alebo invalidným výsluhovým dôchodkom.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-dochodcovia-pracujuci-na-dohodu--o-vynimku-z-poistneho-poziadajte-do-konca-juna/48411s66190c

 

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov