Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: culture.gov.sk

 Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa konajú každoročne v mesiaci september v kontexte vybranej témy. Téma ročníka 2021 je "Dedičstvo pre všetkých". Dni európskeho kultúrneho dedičstva oslavujú spoločné dedičstvo Európy, ale aj našu rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie presahujúce národné hranice. 

Tohtoročná téma vyzýva národných a miestnych organizátorov, aby oslovili rôznorodejšie publikum, riešili bariéry (fyzický prístup, jazyk, zdravotné obmedzenia...) a zvážili, ako môžu zvýšiť angažovanosť nedostatočne zastúpených skupín pri prezentácii a interpretácii kultúrneho dedičstva. Sú vítané aktivity otvorené a prístupné pre všetkých. Aj malá zmena môže pomôcť v tomto ambicióznom cieli. 

Otvárací ceremoniál DEKD 2021 sa uskutoční 9. septembra 2021 v Spišskom Podhradí. Slávnostné ukončenie DEKD prebieha každoročne v Banskej Štiavnici - sídle Združenia historických miest a obcí Slovenska a Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity, ktorá je sídlom ICOMOS Slovensko. Jeho súčasťou je zhrnutie konaných aktivít DEKD podľa jednotlivých krajov Slovenska, odovzdanie pomyselnej štafety konania otváracieho ceremoniálu DEKD mestu vybranému pre nasledujúci ročník a vyhlásenie Ceny ICOMOS "Dedičstvo pre budúcnosť".

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.dekd.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk