Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Dnes sa začali prijímacie skúšky na stredné školy

Kategória: Aktuality

Tento týždeň sa konajú prijímacie skúšky na stredné školy. V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 37 400 deviatakov, prijímacie skúšky absolvujú aj žiaci 5. ročníkov ZŠ (na 8-ročné štúdium).

Na väčšine škôl sú prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Odborné školy môžu podľa zamerania overovať vedomosti aj z iných predmetov, ako sú napríklad chémia, biológia či cudzie jazyky. Bez skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %, o čom rozhoduje riaditeľ strednej školy.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.minedu.sk/dnes-sa-zacali-prijimacie-skusky-na-stredne-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov