Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Digitálne kompetentní učitelia ako predpoklad digitálnej transformácie škôl

Kategória: Aktuality Autor/i: jaslovensko.sk

Učitelia vedia najlepšie používať rôzne kancelárske nástroje, vo využívaní interaktívnych aplikácii zaostávajú. V odbobí od októbra 2021 do januára 2022 realizovala vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Slovensko v spolupráci s partnermi prieskum na vzorke 1071 učiteľov z 86 základných a stredných škôl po celom Slovensku. Cieľom prieskumu bolo zistiť potreby učiteľov v oblasti využívania digitálnych technológií na škole, ich úroveň, stav a očakávania od koordinátora digitálnych kompetencií. Prieskum bol zameraný aj na zisťovanie frekvencie používania rôznych digitálnych nástrojov, programov a aplikácii, ktoré sú bežné a využívané učiteľmi aj dnes.

Z prieskumu vyplynulo, že viac ako polovica opýtaných využíva denne vo svojej práci základné kancelárske nástroje (Word, Excel, PowerPoint a pod.). Najviac však učitelia využívajú rôzne administratívne podporné nástroje, napr. Edupage, alebo elektronickú triednu knihu. Až 82,5 % tak robí denne. Najmenej učitelia vo svojej práci používajú rôzne interaktívne aplikácie (Slido, Kahoot, Mentimeter). Používanie interaktívnej tabule v triedach je zastúpené s ohľadom na jeho frekvenciu takmer rovnomerne. Podobné výsledky sa objavili aj pri otázke o používaní rôznych online platforiem na komunikáciu a kolaboráciu (Zoom, MS Teams, Webex a pod.). Denne ho využíva 29,6 %, viackrát za týždeň 31,4 %, viackrát za mesiac 18,7 %, sporadicky 16,1 %. Vôbec ju nepoužíva 2,2 % respondentov. Tieto platformy zaznamenali pomyselný boom predovšetkým počas obdobia, keď boli školy z dôvodu pandémie zatvorené a práve prostredníctvom nich prebiehala dištančná výučba. Pri otázke o používaní rôznych platforiem pre ukladanie a zdieľanie dát (Google disk, OneDrive, DropBox) bolo ich využívanie rozložené rovnomerne. 

Prieskum sa zameral aj na zisťovanie prekážok v tom, aby uvedené nástroje učitelia využívali viac. Ako najväčší problém označili respondenti to, že nie všetci ich žiaci majú rovnaký prístup k technológiám (29 %). To im neumožňovalo vzdelávať predovšetkým v online forme všetkých žiakov rovnako. Nedostatočnú kvalitu internetového pripojenia, ako prekážku pri väčšom využívaní, uviedlo 19 % a nedostatočné technické vybavenie v triedach, spolu s potrebnými znalosťami v ich používaní, uviedlo 18 % respondentov. Iba 8 % z nich si myslí, že intenzívnejšie využívanie IKT vo výučbe nie je potrebné a pre 4 % je problém, že nemajú vlastný počítač.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.jaslovensko.sk/files/o-jaslovensko/media/tlacove-spravy/2022/ts_digitalne-kompetentni-ucitelia-ako-predpoklad-digitalnej-transformacie-skol.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov