Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Detský čin roka 2022

Kategória: Aktuality Autor/i: detskycin.sk

Deti sa učia cez reálne príbehy iných detí ako pomôcť ľudom i prírode. 22. ročník projektu Detský čin roka prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky pani Zuzany Čaputovej.

Do projektu sa môžu zapojiť žiaci 1. - 9. ročníka základných škôl a špeciálnych základných škôl a žiaci primy až kvarty osemročných gymnázií. Žiaci môžu správu o svojich skutkoch napísať v rozsahu maximum 1 strany A4. Žiaci môžu napísať aj o dobrom skutku, ktorý vykonali iné deti vo veku do 15 rokov. Do projektu možno zaslať aj správu o kolektívnom dobrom skutku. Pri kolektívnom dobrom skutku treba uviesť, koľko detí ho realizovalo. O obrom skutku dieťaťa do 15 rokov môžu napísať aj pedagógovia a iné dospelé osoby. Skutky, o ktorých pisatelia píšu, musia byť už realizované a pravdivé. Doba realizácie dobrého skutku nie je časovo ohraničená. Každý z autorov dobrého skutku, ktorý získa najväčšiu podporu detí vo svojej kategórii, bude vyhlásený za držiteľa ocenenia.

Dobré skutky môžu byť zaslané do 30. júna 2022 prostredníctvom tohto prihlasovacieho formulára alebo poštou na adresu: OZ Detský čin roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.detskycin.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov