Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Detské skupiny

Kategória: Aktuality Autor/i: mpsvr.sk

V rámci služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života je možné poskytovať starostlivosť o dieťa aj v detskej skupine. 

Táto forma starostlivosti sa poskytuje v malom kolektíve detí, najviac štyrom deťom a poskytuje sa v domácom prostredí (alebo inom približujúcom sa priestorovo i vybavenosťou domácemu prostrediu). Službu na podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života v detskej skupine je možné poskytovať dieťaťu od narodenia až po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Takýmto spôsobom sa posilňuje reálna dostupnosť zabezpečenia formalizovanej starostlivosti o deti, a to v čase kedy rodič pracuje alebo študuje na strednej alebo na vysokej škole.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/detske-skupiny/?fbclid=IwAR3MpQNe-pkUksmj4fNvhBte3GdTzNv54JTmWlG4EAS-eQxfWllldd2c7f8


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov