Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Daňovníci majú možnosť darovať 2 % neziskovým organizáciám, občianskym združeniam či nadáciám

Kategória: Aktuality Autor/i: financnasprava.sk

Fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023, je oprávnená v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi. 

Fyzická osoba môže poukázať aj 3 % podiel zaplatenej dane, ak v roku 2023 vykonávala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinná doložiť aj písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia. Fyzická osoba môže darovať 2 % (3 %) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá. Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2023, predkladá vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane do 30. 4. 2024.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_ako-darovat-2-z-dani-ts


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov