Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Zriaďovatelia budú môcť na základe vlastného rozhodnutia využiť školské kuchyne

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Zriaďovatelia budú môcť na základe vlastného rozhodnutia využiť školské kuchyne na to, aby za sprísnených hygienických a bezpečnostných podmienok navarili a doviezli jedlo sociálne odkázaným ľuďom, prioritne seniorom.

Usmernenie k prevádzke školských kuchýň vydá v piatok 3. apríla 2020 hlavný hygienik Slovenskej republiky. Zároveň oznámi, za akých sprísnených opatrení sa bude môcť jedlo v školských kuchyniach pripravovať a následne v balenej forme bude môcť byť doručené. Zriaďovatelia budú môcť túto možnosť využiť ako formu pomoci sociálne slabším občanom, ktorí nemajú možnosť dostať sa k cenovo dostupnému stravovaniu.

Zdroj: https://www.minedu.sk/v-piatok-vyda-hlavny-hygienik-sr-usmernenie-k-prevadzke-skolskych-kuchyn/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov