Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Zmena termínov EČ a PFIČ MS

Kategória: Aktuality Autor/i: nucem.sk

V nadväznosti na Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým sa prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 z dôvodu preventívnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, sa menia termíny externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020.

Riadny termín EČ a PFIČ MS:

  • 31. marec 2020 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra,
  • 1. apríl 2020 (streda) – anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 2. apríl  2020 (štvrtok) – matematika,
  • 3. apríl  2020 (piatok) – slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 15. až 20. apríla 2020.

Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok v zmenených termínoch zverejníme do 20. 3. 2020 v časti Dokumenty na stiahnutie ► Organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.

NUCEM odporúča riaditeľom škôl, aby zabezpečili pre svojich študentov podmienky pre samoštúdium v rámci prípravy na maturitnú skúšku. Študentom odporúča pri príprave na maturitnú skúšku využiť testy z minulých ročníkov maturít, ktoré sú zverejnené na našej internetovej stránke v časti Maturita ► Dokumenty na stiahnutie v jednotlivých školských rokoch.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita/roky/2019-2020?componentId=1571


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk