Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Zamestnanci, ktorým to potvrdí zamestnávateľ, už majú nárok na úrazový príplatok pre COVID-19

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že od 21. novembra 2020 majú nárok na úrazový príplatok z dôvodu ochorenia COVID-19 tí zamestnanci, ktorí boli uznaní počas krízovej situácie za dočasne práceneschopných z dôvodu ochorenia COVID-19.

Zamestnávateľ im musí potvrdiť, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri práci, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia pracovných úloh alebo pracovných činností. Z rovnakého dôvodu majú nárok na úrazový príplatok aj osoby, ktoré vykonávajú spoločensky významné činnosti súvisiace s výkonom protipandemických opatrení, v rámci ktorých sú vystavení významnému riziku nákazy (tzv. dobrovoľníci - § 17 ods. 2 zákona o sociálnom poistení), ak im právnická osoba, pre ktorú takáto fyzická osoba vykonávala činnosť, potvrdí, že ochorenie COVID-19 vzniklo pri činnosti, kde je preukázateľný kontakt s týmto ochorením alebo s infekčným materiálom ako súčasť plnenia tejto činnosti.

Nárok na úrazový príplatok patrí poškodenému od prvého dňa nástupu na karanténnu dočasnú pracovnú neschopnosť, ak sa v nasledovných dňoch potvrdí testom prítomnosť ochorenia COVID-19, najskôr však dňom účinnosti zákona. Tento nárok bude trvať až do skončenia dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu ochorenia COVID-19.

Denná výška úrazového príplatku predstavuje 25 % hrubého denného príjmu. Napríklad zamestnanec, ktorý má mesačný príjem 1 000 eur, bude mať dennú výšku úrazového príplatku približne 8,2192 eura. Spolu s nemocenským poskytovaným z tohto dôvodu bude dostávať približne 80 % hrubého príjmu.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.socpoist.sk/aktuality-zamestnanci--ktorym-to-potvrdi-zamestnavatel--uz-maju-narok-na-urazovy-priplatok-pre-covid-19/48411s69115c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk