Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 VÚDPaP rozbehol výskum slovného hodnotenia žiakov základných škôl medzi rodičmi

Kategória: Aktuality Autor/i: vudpap.sk

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len "VÚDPaP") ponúka rodičom možnosť vyjadrenia názoru na slovné hodnotenie žiakov na  1. a 2. stupni ZŠ prostredníctvom zapojenia sa do štúdie.

Dotazník (viac tu: https://forms.gle/PLK8yc2nfndVwGn68je určený rodičom detí navštevujúcich základnú školu. Približný čas na vyplnenie dotazníka je 10 až 20 minút. Údaje sú anonymné a budú použité výlučne na výskumné účely. 

Názory pomôžu odborníkom ministerstva školstva do budúcna nastaviť správne využitie slovného hodnotenia v školstve.

Viac tu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnR2Niv_WeYYjaitY33_aKCrCUO6j-eDwIQl7bRzHXZeqYAg/viewform


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov