Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 V pôvodných termínoch sa neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk, iuventa.sk

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR o predĺžení termínu zákazu organizovania predmetových olympiád a súťaží až do 27. 3. 2020 (vrátane) sa v pôvodnom termíne neuskutočnia ďalšie predmetové olympiády.

Okrem tých, o ktorých sme vás informovali dňa 9. 3. 2020 sú to:

  • Pytagoriáda, okresné kolo (24. a 25. 3. 2020),
  • Dejepisná olympiáda, krajské kolo (24. 3. 2020),
  • Olympiáda v anglickom jazyku, celoštátne kolo (24. – 25. 3. 2020),
  • Biologická olympiáda, kat. C, krajské kolo (26 3. 2020).

Ak to situácia umožní, bude snaha pre ne dodatočne stanoviť náhradné termíny. Realizáciu celoštátneho kola Olympiády v informatike a krajského kola Geografickej olympiády, kat. A, B, Z pripravujú celoštátne odborné komisie uvedených predmetových olympiád v elektronickej forme. Prihlásení súťažiaci budú o podrobnostiach informovaní e-mailom.

Zdroj: https://www.minedu.sk/v-povodnych-terminoch-sa-neuskutocnia-dalsie-predmetove-olympiady/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov