Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 V nároku na pandemické ošetrovné od 8. marca 2021 sa nič nemení

Kategória: Aktuality Autor/i: socpoist.sk

Sociálna poisťovňa oznamuje, že od 8. marca 2021 sa v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné nič nemení.

Ak bude materská škola alebo škola rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorená, rodičia majú nárok na pandemické ošetrovné (pri splnení všetkých zákonných podmienok). Naďalej platí, že rodič po otvorení materskej školy alebo školy stráca nárok na pandemické ošetrovné, ktoré mal z dôvodu starostlivosti o dieťa pre uzavretie zariadenia príslušným orgánom (rozhodnutím hygieny, riaditeľa, zriaďovateľa alebo ministra školstva). Ak materská škola alebo základná škola umožní návštevu alebo výučbu len pre časť detí, rodičia detí, ktoré nemôžu materskú školu alebo základnú školu z tohto dôvodu navštevovať, nárok na pandemické ošetrovné majú. Ak je materská škola alebo škola otvorená a rodičia nedajú dieťa do školského zariadenia iba pre obavy z ochorenia, nárok na pandemické ošetrovné nemajú.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-v-naroku-na-pandemicke-osetrovne-od-8-marca-2021-sa-nic-nemeni/48411s69372c


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov