Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Uznesenie vlády o skončení núdzového stavu

Kategória: Aktuality Autor/i: noveaspi.sk

V Zbierke zákonov pod č. 147/2020 Z.z. vyšlo Oznámenie o Uznesení vlády o skončení núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s COVID-19 uplynutím 13. júna 2020.

Núdzový stav vyhlásený na území Slovenskej republiky sa ukončuje uplynutím 13. júna 2020. Zrušuje sa pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, zákaz uplatňovania práva na štrajk, zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať. Mimoriadna situácia vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 trvá naďalej aj po ukončení núdzového stavu.

Zdroj: https://www.noveaspi.sk/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov