Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie pre zariadenia školského stravovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

MŠVVaŠ SR vydalo usmernenie pre zariadenia školského stravovania k aplikácii nariadenia vlády č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Podľa usmernenia zriaďovatelia zariadenia školského stravovania si môžu uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia škôl. Náklady na prípravu a výdaj stravy sa uhrádzajú z dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách. 

Zdroj a ďalšie informácie: minedu.sk

 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov