Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej maturitnej skúšky

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Usmernenie pre riaditeľov stredných škôl k podmienkam pre konanie opravnej skúšky externej časti maturitnej skúšky a opravnej skúšky písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 v mieste určenom okresným úradom v sídle kraja.

Riaditeľ strednej školy primerane upraví proces konania internej časti maturitnej skúšky vzhľadom na osobitné okolnosti v čase mimoriadnej situácie tak, aby boli dodržané podmienky vyplývajúce z Usmernenia. 

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/19209.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov