Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k prevádzke poradenských zariadení na základe Opatrenia ÚVZ SR

Kategória: Aktuality

ÚVZ vzhľadom na priaznivú epidemiologickú situáciu na území SR prihliadol na možnosť stanovenia protiepidemiologických opatrení, za ktorých je možné opätovne umožniť činnosť školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie s účinnosťou od 13. 5. 2020.

Činnosť poradenského zariadenia počas tohto obdobia, ako aj všetky súvisiace náležitosti, zadefinuje riaditeľ poradenského zariadenia formou internej smernice. V smernici by mali byť zahrnuté podmienky za akých sa zariadenie otvára a bude prevádzkované, vrátane zabezpečenia nevyhnutných hygienických štandardov, postup práce s klientom v obmedzených podmienkach, vrátane stanovenia kritérií urgentnosti a ochrana zamestnancov na pracovisku. V smernici riaditeľ uvedie aj ďalšie špecifiká s ohľadom na individuálne podmienky zariadenia.

Zdroj a ďalšie informácie: https://vudpap.sk/usmernenie-k-prevadzke-poradenskych-zariadeni/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov