Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k používaniu rúška a respirátorov v školách s účinnosťou od 15. 3. 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v zmysle vyhlášky č. 111/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest vydáva usmernenie od 15. marca 2021.

Na všetkých miestach, kde sa v manuáloch pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 zverejnených na https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ používa slovo „rúško“, vo vzťahu k žiakom II. stupňa základnej školy, žiakom strednej školy, študentom, zamestnancom a zákonným zástupcom ide o „respirátor“.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/data/att/18984.pdf


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov