Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k postupu stredných škôl pri realizácií praktického vyučovania

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Realizácia praktického vyučovania žiakov stredných škôl (odborná prax, odborný výcvik) počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 v školskom roku 2020/2021 prebieha za nasledujúcich podmienok:

  1. praktické vyučovanie, vrátane praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, prebieha riadne podľa školského vzdelávacieho poriadku, so zvýšenými hygienickými opatreniami,
  2. na pracovisku zamestnávateľa a pracovisku praktického vyučovania sú žiaci na účely ochrany verejného zdravia v pozícií zamestnancov a v súlade s aktuálnymi opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky rešpektujú pokyny príslušného zamestnávateľa,
  3. v prípade identifikovania osôb podozrivých na ochorenie Covid-19 (žiaci, pedagogickí zamestnanci, nepedagogickí zamestnanci, inštruktori, zamestnanci zamestnávateľa...) alebo pri ochorení týchto osôb sa pre osoby v úzkom kontakte s podozrivými alebo nakazenými osobami (najmä triedy, skupiny na praktickom vyučovaní) sa praktické vyučovanie po konzultácií s príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva prerušuje až do odvolania,
  4. v prípade podľa bodu c) stredné školy a zamestnávatelia postupujú v súlade s „Manuálom pre stredné školy, ktorý upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v stredných školách pre školský rok 2020/2021.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/stredne-skoly-aktualizovane-2992020/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov