Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

COVID-19 Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu

Kategória: Aktuality Autor/i: minedu.sk

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu školy neodporúča realizovať: 

  • organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou
  • organizácia tanečných a umeleckých aktivít mimo povinného výchovno vzdelávacieho procesu (napr. venčeky, besiedky a pod.).

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez ohľadu na farbu semaforu školy odporúča tieto aktivity realizovať dištančnou formou:

  • rodičovské združenia a študentské besiedky
  • zasadnutia rady rodičov a rady školy
  • všetky zasadnutia a stretnutia študentských organizácií (študentský parlament, študentský senát, rady študentov a iné).

Telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ, podľa zákona č. 440/2015 Z. z., § 58 písm. p.) sa môže realizovať do dvoch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie. Školy následne zadajú výsledky žiakov z školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do troch mesiacov od skončenie mimoriadnej situácie (v rámci školského roka). Certifikáty im budú vydané do dvoch mesiacov od zaslania výsledkov žiakov do ISTŽ.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-postupu-skol-a-skolskych-zariadeni-pri-realizacii-vychovno-vzdelavacieho-procesu-pocas-mimoriadnej-situacie-v-suvislosti-s-ochorenim-covid-19


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk